Tadeusz Różewicz nie żyje

Tadeusz Różewicz nie żyje

Tadeusz Różewicz nie żyje. Wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta miał 93 lata.

 

Tadeusz Różewicz zadebiutował w wieku 17 lat wierszem opublikowanym w piśmie dla młodzieży. Miłością do literatury zaraził się od starszego brata Janusza, który wciągnął go do wspólnego czytania „Ferdydurki”, „Króla Ubu” oraz czasopism „Chimera”, „Skamandra” oraz „Wiadomości Literackie”.
Podczas II wojny światowej Różewicz pracował w konspiracji, a w 1942 roku wstąpił do AK. Nadal pisał wiersze, a także zajmował się dziennikarstwem – prowadził pismo „Czyn Zbrojny”. W 1944 światło dzienne ujrzał tomik „Echa leśne” składający się nie tylko z wierszy, ale również z fraszek, humoresek, wywiadów, oraz patriotycznej prozy poetyckiej. Po wojnie Tadeusz Różewicz zdał maturę, zaczął studiować historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie ukończył kierunku) oraz ożenił się. Został członkiem Neoawangardy Krakowskiej (przyjaźnił się m.in z Tadeuszem Kantorem, Jerzym Nowosielskim i Kazimierzem Mikulskim). W międzyczasie pojawiały się kolejne dzieła, niestety ze względu na ówczesną politykę, część z nich nie opublikowano w czasopismach poświęconych literaturze. Tadeusz Różewicz inspirował także innych twórców – Leopolda Staffa, Czesława Miłosza.
Potem pojawiły się kolejne tomy: „Niepokój” (1947), „Pięć poematów” (1950), „Czas który idzie” (1951), „Wiersze i obrazy” (1952) oraz „Równina” (1954). W 1960 roku powstał słynny dramat „Kartoteka” – pierwszy przykład teatru absurdu w polskiej literaturze. Inne znane sztuki Różewicza to: „Białe małżeństwo”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Odejście głodomora”, „Pułapka”, „Do piachu”.
Pod koniec lat 60. Tadeusz Różewicz zamieszkał we Wrocławiu i związał się z magazynami „Twórczość”, „Odra” i „Dialog”. Ostatni zbiór wierszy „Kup kota w worku” ukazał się w 2008 roku. Jego wiersze przetłumaczono na ponad 49 języków. Był doktorem honoris causa Uniwersytetów: Wrocławskiego, Śląskiego, Opolskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2000 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike za tomik „Matka odchodzi”. Niestety nigdy nie otrzymał nagrody Nobla…

Kto jest poetą?
Poetą jest ten który pisze wiersze
I ten który wierszy nie pisze
Poetą jest ten który zrzuca więzy
I ten który więzy sobie nakłada
Poetą jest ten który wierzy
I ten który uwierzyć nie może
Poetą jest ten który kłamał
I ten którego okłamano
Ten który upadł
I ten który się podnosi
Poetą jest ten który odchodzi
I ten który odejść nie może