Raje podatkowe na świecie

Raje podatkowe na świecie

Raje podatkowe na świecie. Podatki, jak i śmierć, są nieuniknione. Dlatego niektórzy biznesmeni płacą je w rajach podatkowych. Chociaż „płacą” to za dużo powiedziane…

 

 

Oto 10 państw, w których całkowite stawki podatku są najniższe.

 

Służba zdrowia, edukacja, infrastruktura – koszty związane z m.in. ich rozwojem pokrywane są przez podatników. Mimo, że to w sumie wspólne dobro, to nikt nie lubi ich płacić. W niechęci do płacenia podatków z wiadomych powodów królują przedsiębiorcy. Kombinują jak mogą, bo mają ku temu środki własnie. Gdzie znajdują się resztki ich podatków?

1. Timor wschodni (0,2 %). Państwo zlokalizowane w Azji Południowo-Wschodniej niepodległość uzyskało dopiero w 2002 roku. Jest krajem bardzo biednym, w którym gospodarka opiera się na rolnictwie.

2. Vanuatu (8,4 %). Ten raj podatkowy znaleźć można w Oceanii. Państwo żyje m.in. z rolnictwa, turystyki i oczywiście usług finansowych.

3. Malediwy (9,3%). Wyspiarskie państwo znajdujące się na środku Oceanu Indyjskiego kojarzy się głównie z luksusową turystyką.

4. Macedonia (9,7%). Gospodarka kraju, z uwagi na uzyskanie niepodległości dopiero w 1991 roku, nie jest zbyt rozwinięta. Opiera się m.in. na przemyśle przetwórczym.

5. Namibia (9,8%). Afrykańskie państwo dawniej kontrolowane przez RPA. Kraj najwięcej zarabia na górnictwie. Posiada złoża srebra i diamentów.

6.  Katar (11,3%). Kraj arabski będący jednym z najbogatszych na świecie. Jego gospodarka opiera się na wydobyciu oraz przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego.

7. Zjednoczone Emiraty Arabskie (14,1%). Jedno z najbardziej rozwiniętych państw Azji Zachodniej. Wzbogaciło się na wydobyciu ropy naftowej, choć dziś zyski czerpie głównie z transakcji finansowych.

8. Zamibia (14,5%). Państwo zlokalizowane w południowej Afryce, w którym ponad dwie trzecie ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Kraj utrzymuje się m.in. z eksportu rud miedzi.

9. Arabia Saudyjska (14,5%). Jedno z nielicznych państw na świecie, w których istnieje monarchia absolutna. Posiada ogromne złoża ropy naftowej, choć ostatnio okazało się, że liderem pod tym względem jest Wenezuela.

10. Bahrajn (15%). Kraj znajdujący się w Zatoce Perskiej uchodzi za jeden z najszybciej rozwijających się w świecie arabskim. Wzbogacił się na wydobyciu i eksporcie ropy naftowej.